Home

Betrokken

En met aandacht

NB Advies en Bewind

Helpt u aan een nieuw begin.

“ … ik ben het overzicht compleet kwijt.” Wij scheppen orde in de chaos.
“… ik ben de controle kwijt.” Wij nemen het van u over.
“… ik word achtervolgd door schuldeisers.” Wij komen op voor uw belangen.
“… ik open mijn post niet meer.” Wij nemen uw correspondentie over.
“… mijn uitgaven lopen uit de hand.” Wij helpen u budgetteren.

Herkent u zich hierin?

Dan is het tijd om hulp te zoeken!

Beschermingsbewind is een maatregel voor personen die door lichamelijke, geestelijke of persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun financiële belangen te kunnen behartigen. De bewindvoerder neemt deze taak over.

Bij een beschermingsbewind wordt een persoon zijn vermogen en/of zijn bezittingen onder bewind gesteld en mag deze niet meer beslissen over deze zaken, maar de bewindvoerder. Deze heeft als verantwoordelijkheid om het vermogen en bezittingen zo goed mogelijk te beheren. Verderop treft u een omschrijving van de werkzaamheden.

Beschermingsbewind dient niet te worden verward met de WSNP, dit is een feitelijk andere maatregel. Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële situatie te stabiliseren en het voorkomen van nieuwe schulden. Wanneer er sprake is van (problematische) schulden zal uw bewindvoerder binnen uw budget de mogelijkheden bekijken voor betalingsregelingen of anders een saneringstraject ingezet dient te worden.

Wat kunt u van NB Advies en Bewind verwachten?

Wat valt er niet onder de normale werkzaamheden?

Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer houdt in dat de budgetbeheerder uw inkomen beheert en alle vaste lasten maandelijks betaalt. Desgewenst kunnen er ook inkomensondersteunende middelen aangevraagd worden.

Een budgetbeheer is op basis van een overeenkomst, waardoor dit een minder ingrijpende maatregel is dan beschermingsbewind. De kosten hiervan komen vaak wel voor uw eigen rekening, daar maar weinig gemeenten hiervoor bijzondere bijstand verstrekken.

Alle inkomsten worden gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u NB Advies en Bewind in Wageningen machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van deze beheerrekening betaald.

In overeenstemming met u zal er wekelijks of maandelijks aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.

Coaching

Goed omgaan met financiën is binnen onze samenleving voor velen een hele opgave. Een belangrijke oorzaak hierin is dat bij een groot deel van de Nederlandse huishoudens een groot deel van de koopkracht is gedaald, ondanks dat cijfers dit soms tegen spreken. Steeds meer mensen moeten rondkomen met minder. Daarnaast wordt er een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen in een steeds complexere samenleving. 

Het belang van goede begeleiding van burgers met financiële problemen wordt steeds groter. Budgetcoaching kan hierin een helpende hand bieden. Bij deze vorm van financiële hulpverlening wordt ernaar gestreefd om de financiële zelfredzaamheid te vergroten, waarbij het hoofddoel is om weer zelfstandig te leren de financiële huishouding te verrichten en duurzaam zonder financiële problemen te kunnen  leven. 

Tijdens een traject van ten minste 6 sessies, zal er gewerkt worden aan de vaardigheden die noodzakelijk zijn om dit doel te gaan bereiken. De methodiek van NIBUD, toonaangevend op het gebied van budgetvoorlichting en begeleiding, wordt hiervoor gebruikt.

Er zal gewerkt worden aan vaardigheden binnen 3 stappen. Afhankelijk van in welke mate de cliënt deze vaardigheden bezit, zal het traject hierop worden vastgesteld en worden aangepast.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Advies

Wij staan voor u klaar voor diverse financiële vraagstukken, u kunt bij ons terecht voor :

Uiteraard kunnen wij u nog met veel andere zaken van dienst zijn, mocht de dienst niet vermeld staan waar u naar op zoek bent? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We ontvangen u graag in Wageningen.

Wie zijn wij

Nick Bouwman | Regio Gelderland, Utrecht en Overijssel

Ik wil mezelf graag aan u voorstellen en u vertellen wat mijn beweegredenen zijn om als beschermingsbewindvoerder en budgetbeheerder te werken.

Naast mijn werk als beschermingsbewindvoerder en budgetbeheerder heb, ik een ruime ervaring als hulpverlener in de psychiatrie en de dak- en thuislozenopvang. Binnen de hulpverlening heb ik veel te maken gehad met mensen die een chaos ervaren op veel gebieden in hun leven. Zo ook op het gebied van financiële zaken. Het werd mij duidelijk dat er niet veel voor nodig is om financieel in de problemen te komen en dat het oplossen van deze problemen vaak een hele klus is. Orde weten te scheppen in de chaos, is wat mij hierin uitdaagt.

Om rust te brengen, daar waar het hier ontbreekt. Om administratie weer op orde te brengen en te zorgen voor een stabiele financiële situatie. Betrokken te zijn bij de mens achter de problemen en met aandacht hulp te bieden. Dat maakt dat ik mezelf beschikbaar wil stellen als financieel hulpverlener.

Zullen we samen een nieuw begin gaan maken?

Kosten

Bewindvoering één persoon

Per maand € 116,26

Per maand € 150,44

Intakekosten € 657,03

Uurtarief € 82,04
Ontruiming € 410,19
Beëindiging € 246,84

Bewindvoering samenwonend

Per maand € 139,55

Per maand € 160,02
Beide partners met schulden € 180,49

Intakekosten € 787,71

Uurtarief € 82,04
Ontruiming € 410,19
Beëindiging € 296,45

Tarieven Budgetbeheer

Per maand € 96,08
Opstartkosten €246,84

Per maand € 118,98
Opstartkosten € 313,82

Uurtarief € 82,04

Tarieven coaching – Budgetcoaching per uur, inc BTW € 82,04| Tarieven advies – Advisering per uur, inc. BTW € 82,04

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21 procent BTW

Downloads

Akkoordverklaring

Klachtenregeling

Verzoekschrift

Aanmeldformulier

Privacy statement

Algemene voorwaarde

Kom in contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

NB Advies en Bewind

Helpt u aan een nieuw begin.

NB Advies en Bewind - Wageningen

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Agro business park 36
6708 PW Wageningen

Postadres

t.a.v. dhr. N.A.W. Bouwman
Postbus 93, 6700 AB Wageningen
tel. 085-0293084
mail. info@nbadviesbewind.nl

Contactgegevens